Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

O nás

  Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje MŠ 19 dětí ve věku od 3 do 7 let.
Mateřská škola je jednotřídní a heterogenní, a proto pedagogové přizpůsobují jednotlivé
činnosti vzdělávacích nabídek k věku a schopnostem dítěte. Výhodou této smíšené třídy je to, že mladší děti mají větší možnost se učit od dětí starších a napodobovat je. Organizace výchovně vzdělávacího programu probíhá především skupinově a individuálně na základě ŠVP "Kdo si hraje, nezlobí". Provoz mateřské školy je 6:15 - 15:45.

  Prostory MŠ jsou rozděleny na hernu (obr. 1, obr. 2) a tzv. vzdělávací místnost.
V obou místnostech jsou dětem volně přístupné nejrůznější hry, pomůcky ke tvoření,
hračky, tělocvičné prvky apod., které slouží ke všestranné dovednosti. K dalším prostorám
patří šatna, jídelna (obr.1, obr. 2), odpočinková místnost, sociální zařízení a v neposlední řadě také venkovní posezení a hřištěkteré jsou hojně využívány při nejrůznějších aktivitách. Snažíme se dětem nabídnout činnosti zaměřené na environmentální a ekologické vzdělávání, především formou prožitku a praktických dovedností.

  Úzce spolupracujeme se ZŠ. Děti se stýkají při nejrůznějších kulturních a vzdělávacích
akcích. 

 

Režim dne:

6:15 - 8:30    spontánní hry dětí dle vlastního výběru

8:30 - 9:00    komunitní kruh, pohybové aktivity, opakování

9:00 - 9:30    osobní hygiena, dopolední svačina

9:30 - 10:00  didakticky cílené činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky

10:00 - 11:45 pobyt dětí venku

11:45 - 12:30 příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce
                      s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 - 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 - 15:45 volné činnosti a aktivity dětí

 

Nezapomínáme na obohacení vzdělávací nabídky:
 

 • spolupráce se ZŠ
 • Uspávání broučků – zahradní slavnost při příležitosti zazimování zahrady MŠ
 • navštěvujeme s dětmi kulturní a vzdělávací akce (divadelní představení, kino, návštěvy zážitkových a vzdělávacích programů v MŠ)
 • pro předškoláky stimulační program Maxík, který rozvíjí předčtenářskou gramotnost
 • týdenní lyžařský kurz 
 • kurz bruslení - 5 lekcí na zimním stadionu v Šumperku pod vedením zkušených lektorů
 • plavecký kurz 
 • Noc s Andersenem - nocování ve školce
 • spolupráce s rodiči – rodiče mají možnost představit dětem svá zaměstnání, koníčky,….
 • Stanování na školkové zahradě
 • Projektové dny v MŠ
 • Návštěva Mikuláše ve školce
 • Spolupráce se ZŠ při velikonoční výstavě
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Celodenní výlety
 • Dětský maškarní karneval