Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

O nás

  Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje MŠ 22 dětí ve věku od 2 do 7 let.
Mateřská škola je jednotřídní a heterogenní, a proto pedagogové přizpůsobují jednotlivé
činnosti vzdělávacích nabídek k věku a schopnostem dítěte. Organizace výchovně
vzdělávacího programu probíhá především skupinově a individuálně na základě ŠVP.

  Prostory MŠ jsou rozděleny na hernu (obr. 1, obr. 2) a tzv. vzdělávací místnost.
V obou místnostech jsou dětem volně přístupné nejrůznější hry, pomůcky ke tvoření,
hračky, tělocvičné prvky apod., které slouží ke všestranné dovednosti. K dalším prostorám
patří i jídelna, odpočinková místnost, sociální zařízení a v neposlední řadě také venkovní
posezení
a hřiště.

  Úzce spolupracujeme se ZŠ. Děti se stýkají při nejrůznějších kulturních a vzdělávacích
akcích. V letošním školním roce dochází předškoláci pravidelně 1 x měsíčně do školy,
kde se seznamují s novým prostředím, ale i výukou, která je čeká, což slouží k lepší adaptaci
dětí.

 

Nezapomínáme na obohacení vzdělávací nabídky:
 

 • spolupráce se ZŠ
 • projekt Celé Česko čte dětem – Babička a dědeček do školky. V rámci tohoto
  projektu do MŠ dochází prarodiče, kteří dětem předčítají libovolnou četbu.
  Dochází tak ke spojení tří generací a umožňuje vzájemné sdílení času, prostoru
  a předávání hodnot. Přispívá tak ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí.
 • Uspávání broučků – zahradní slavnost při příležitosti zazimování zahrady MŠ
 • navštěvujeme s dětmi kulturní a vzdělávací akce (divadelní představení, kino, návštěvy
  zážitkových a vzdělávacích programů v MŠ)
 • pro předškoláky stimulační program Maxík, který rozvíjí předčtenářskou gramotnost
 • týdenní lyžařský kurz v Hraběšicích
 • projekt Děti na startu – cvičení, které probíhá 1 x týdně pod vedením lektorky od října do
  května
 • spolupráce s rodiči – rodiče mají možnost představit dětem svá zaměstnání, koníčky,….