Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

O nás

   Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje MŠ 18 dětí ve věku od 2 do 7 let. Mateřská škola je
jednotřídní a heterogenní, a proto pedagogové přizpůsobují jednotlivé činnosti vzdělávacích
nabídek k věku a schopnostem dítěte. Organizace výchovně vzdělávacího programu probíhá
především skupinově a individuálně na základě ŠVP.

   Prostory MŠ jsou rozděleny na hernu a tzv. vzdělávací místnost. V obou místnostech jsou
dětem volně přístupné nejrůznější hry, pomůcky ke tvoření, hračky, tělocvičné prvky apod.,
které slouží ke všestranné dovednosti. K dalším prostorám patří i jídelna, odpočinková
místnost a sociální zařízení.

   Úzce spolupracujeme se ZŠ. Děti se stýkají při nejrůznějších
kulturních a vzdělávacích akcích. V letošním školním roce dochází předškoláci pravidelně
1 x měsíčně do školy, kde se seznamují s novým prostředím, ale i výukou, která je čeká,
což slouží k lepší adaptaci dětí.

img_1927.jpg

 img_1928.jpg

img_1929.jpg img_1936.jpg

img_1920.jpg

 img_1924.jpg

Nezapomínáme na obohacení vzdělávací nabídky:
 

 • spolupráce se ZŠ
 • projekt Celé Česko čte dětem – Babička a dědeček do školky. V rámci tohoto
  projektu do MŠ dochází prarodiče, kteří dětem předčítají libovolnou četbu.
  Dochází tak ke spojení tří generací a umožňuje vzájemné sdílení času, prostoru
  a předávání hodnot. Přispívá tak ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí.
 • Uspávání broučků – zahradní slavnost při příležitosti zazimování zahrady MŠ
 • kurz bruslení na zimním stadionu v Šumperku. Jedná se o 8 lekcí pod vedením
  školených instruktorů, během kterých se děti postupně naučí nové motorické dovednosti.
 • školka v přírodě – 3 denní pobyt v Hraběšicích
 • ​navštěvujeme s dětmi kulturní a vzdělávací akce (divadelní představení, kino,
  návštěvy zážitkových a vzdělávacích programů v MŠ)
 • pro předškoláky stimulační program Maxík, který rozvíjí předčtenářskou gramotnost